Citys historia i bilder

Citysamverkan och Föreningen Gamla Trelleborg har i samarbete med Trelleborgs Elnät AB och Kockska stiftelserna förvandlat 26 elskåp till historieberättande installationer.

Elskåpen folierades med bilder från förr sommaren 2020. Bilderna tillhör Sven Nilssons unika bildarkiv och Föreningen Gamla Trelleborg, som också har skrivit bildtexterna. Greta och Johan Kocks stiftelser finansierar projektet.

Nedan finns samtliga installationer med tillhörande bildtexter.

GÅ SLINGAN

Följ förslagsvis vår slinga med start från Östergatan till Norregatan (cirka 1,5 km enkel väg).

För mer information om Föreningen Gamla Trelleborg, klicka HÄR.


1. Vid SEB, Östergatan 2

Då fotot togs hette korsningen Bokhandelshörnan efter bokhandlare Frans Theodor Nordbergs bok-, musik- och pappershandel på sydöstra hörnet. Skandinaviska Kreditaktiebolaget köpte fastigheten 1932. Dagens Bankahörna fick sitt namn då tre av fyra hörnfastigheter hyste bankverksamheter. De övriga två var Skytts Härads Sparbank på nordvästra hörnet och Jordbrukarbanken åt nordost.

 

2. Vid Scorett/Stulna Bestick, Östergatan 1

Tornhuset byggdes 1909 av sadelmakare Möller. På hörnet i gatuplan huserade Jordbrukarbanken. Hantverksföreningen köpte huset av Nils och Johanna Andersson 1941 och har sedan dess haft sin verksamhet här. Andra verksamheter som funnits här är Karl Asks Färgaffär, Hoffs och August Christensens Möbelaffärer, Ragnar Nilssons Järnaffär och Tysells Färghandel.

 

3. Vid Forsbergs Optik/gågatan, Algatan 2

Från vänster Nordbergs bokhandel som 1927 övertogs av Hagström och Westberg, Kataloghuset från 1901 som visar 27 olika sorters tegel från Minnesbergs Tegelbruk samt det Smithska huset. Mellan bokhandeln och Kataloghuset flöt tidigare Österbäcken eller Hesekillan på sin väg från Kyrkoköpinge till havet. Här låg Österbron som gett namn åt gatan norrut.

 

4. Vid Forsbergs Optik/gågatan, Algatan 2

1893 uppförde Gustaf och Helena Smith detta hus som inrymde kontor och deras bostad. Gustaf hade betydande samhällsfunktioner såsom dansk vicekonsul, bärgningsföretagare, brandchef och speditionsledare. 1922 avled änkemannen Gustaf och 1925 såldes hörnfastigheten till Skytts Härads Sparbank. Här bodde också Lazarettets förste läkare Carl A Ljunggren.

 

5. Vid Rådhuset/entrén, Algatan 13

Det Ekelundska palatset i götisk stil och Minnesbergstegel stod färdigt för invigning 1900. Anna Ekelund öppnade i bottenvåningen en stor och välsorterad manufaktur- och sybehörsaffär. När sonen Gustaf övertog verksamheten tillkom en mattavdelning och större skyltfönster. Helge Hansson och Hoffs möbler tog över 1962. På gårdssidan fanns under en tid ridskola.

 

6. Vid Systrar & Bönor, Algatan 28

Till höger låg August Palmblads Konditori, Café och Bageri på en tomt som ursprungligen var Samuel Telins trädgård. Hörnhuset till höger byggdes i två våningar och fick sitt nuvarande utseende i början av 1930-talet. Här har funnits verksamheter som Nelanders Fotografiska Magasin och Skokompaniet. Stadens Stadshotell på hörntomten till vänster byggdes 1870 och revs 1968.a

 

7. Vid Yez Yez, Algatan 36

Stadshotellet till höger på bilden uppfördes 1870 och här roade sig trelleborgarna fram till 1968 då huset revs för att ge plats åt Söderslätts Sparbanks palats. På bilden ses en polis stå på sin "vändskiva". Det var på detta brunnslock som den fotpatrullerande polisen i stadens västra delar skulle vända och återvända till sitt distrikt. På Hotellgatan till höger, ihopbyggd med Stadshotellet, låg den vackra teaterbyggnaden.

 

8. Mitt emot Bengtssons, C-B-Friisgatan 6

Corfitz Beck-Friisgatan mellan Algatan och Nygatan hette fram till gatunamnsreformen 1917 Lilla Nygatan. I huset till vänster fanns bl.a. Sture Fribergs skoaffär och modeaffären For You. I nästa hus norrut fanns en gång Tella Bosättning och Bergholmens Leksaksaffär. På restaurang Cecil i huset till höger kunde man intaga Betty Hennebergs fantastiska köttbullar.

 

9. Vid Rozzie: C-B-Friisgatan 10/Nygatan 30

1917 invigdes Klörups Sparbanks lokaler på detta hörn. 1958 gick banken upp i Skytts Härads Sparbank. Det vackra Karlmarkska huset syns till vänster. Det ljusa huset till höger är det pampiga Centralhotellet. Mitt i bildens ovankant ligger Malmros Ångkvarn och dess magasin. Bilden är tagen från det Ivar Tengbomritade 58 meter höga vattentornet från 1912.

 

10. På Stortorget, bakom busskurerna

Ingenjör R Karlmark lät på Stora Nygatan 1906 bygga det nu mest saknade huset i Trelleborg. Huset byggdes i tidstypisk jugendstil och hade för den tiden nyheter som elektrisk belysning, centralvärme och vattenledningar. I huset har funnits biosalong, arbetsförmedling och Wienerconditori. Huset revs 1979 för att ge plats för varuhuset Tempo. I förgrunden paraderar den hästburna brandkåren.

 

11. Vid CasaBlanca, Nygatan 5-7

Samskolan till höger. Fabriksskorstenen tillhör Carl Smiths Sockerfabrik. Fattighuset bakom skolans flaggstång byggdes 1885 och användes fram till 1934 då Östergården byggdes om till Trelleborgs första ålderdomshem. Fattighjonen blev pensionärer med ett drägligt boende. Nere till vänster låg Trelleborgs Brandstation till 1897 då man flyttade till gårdshuset bakom den 1925 invigda stationen på Nygatan.

 

12. Vid Franckes Bageri, Flockergatan 4

Franckes bageri övertog 1921 lokalerna på Flockergatan efter Trelleborgs Bageriförening. Försäljning av bakverk skedde på Carl Franckes hörna. Snett över Algatan väster om Landgångsgränd hade brodern John sitt försäljningsställe. När de två affärerna försvann fanns den berömda ”Franckes lucka” kvar på Flockergatan. Här kunde man bl.a. inhandla franskbrödbulle med glasyr.

 

13. Vid Tre Lyktor, Flockergatan 1-2

I detta hus hade den tyske fältskären Ferdinand Meyer sin rak- och friserstuga. Det lokala Spritbolaget köpte fastigheten av änkefru Johanna Eskilsson och byggde det nuvarande Centralhotellet 1906. I paradvåningar mot Algatan bodde Spritbolagets direktör och stadens borgmästare. I bottenplan fanns spritförsäljning och drätselkontor. Mot Flockergatan låg pastorsexpedition, restaurang Lyktan och hotellet.

 

14. Vid förskolan Maracas (fd Malmroshuset), Algatan 27

På Eric Mattssons teckning syns den 1862 anlagda hamnen i sin ursprungliga utbredning. Landgångsgränd, mitt i bild, var den enda med häst o vagn farbara vägen ner till hamnen. Öster om gränden ligger Malmrosgården och väster om är den Smithska fastigheten. Söder om deras bostäder mot huvudgatan ligger deras magasin mot hamnen. Längst till höger ligger Borgquists hatt-, päls- och mössaffär.

 

15. Vid Palmblads Conditori, Algatan 31

50-talsträngsel på Algatan. Till höger syns Systembolagets affärsskylt. Byggnadsställningen skvallrar om att bygget dit Resia skall flytta 1955 är på gång. Markisen tillhör Palmblads Café och Opel Rekorden Silverbergs radioaffär. I samma hus som Silverbergs fanns Möllers tvätt och Möllers livs där den sedermera kände trelleborgsartisten Ingvar Petrov jobbade som springpåg. Därefter kan vårt fina Apotek skymtas.

 

16. Öster om Hemmakväll, Odens Tvärgränd

Apoteket Svea från 1894 är en italiensk renässansvilla mitt i Trelleborg. Kända apotekare som verkade här var Haeger, Sigurd Påhlsson och Gerner. Denna pärla revs 1971 och det är bara att beklaga att det inte fanns utrymme för ett sådant vackert hus. Huset med trappstegsgavel ritades av Albin Flygare och byggdes 1931 av snickerifabrikören Bernard Bengtsson.
Åtvidabergs Industrier och Helins broderiaffär verkade här.
På grund av utrymmesbrist finns ingen bildtext i anslutning till elskåpet.

 

17. Vid Söderslätts Bok & Papper, Algatan 48-50

Huset till vänster var Pottemakare Johannes Perssons och revs 1949 för att ge plats till Schlyters Möbler. Här har Hoffs Möbler och B O Radio haft sina affärer innan Signe Svensson tog över för sin verksamhet som idag är Signum. Apotekshuset i renässansstil från 1894 är det vackraste som Svea funnits i. På gårdsidan byggde apotekare Gerner upp en vattenfabrik. Husen revs 1971.

 

18. Vid Alanya Barber, Algatan 64

Övre bilden till höger visar biografen Röda Kvarn, en av fem i Trelleborg. De övriga var Roxy, Tre Lejon, Teatern och Grand. På Signumhörnet låg Pottemagarens hus som också inrymde en cigarraffär. Mitt i bild med korset på taket syns Elimkyrkan som bokhandlare Löfberg omvandlade till kulturhus. Undre bilden visar L.H. Borgströms fotoaffär och atelje som låg på detta hörn.

 

19. Vid Yalla Yalla, Algatan 68

I tvåvåningshuset mitt i bild bedrev Charlotte Jönsson sin elementarskola och läroverk för flickor fram till 1909 då Samrealskolan på Nygatan startade. Skytts Härads Sparbank öppnade kontor här 1885. Siriusorden köpte fastigheten 1920 och bedriver sedan dess sin verksamhet i fastigheten. Logens första president journalisten Lars Ohlsson bodde i huset.

 

20. Väster om Sibylla, Algatan 61

Glasmästare Svensson huserade i det ljusa huset till vänster och i huset som löpte ner i Pilegränd. Det äldsta huset byggdes 1840. Pilegränd var tidigare ett öppet grävt dike som avvattnade Valldammarna vid det nuvarande Församlingshemmet. Bagare Ståhle uppförde 1850 huset till höger som var ett av Trelleborgs första 2-våningshus. Huset har också inrymt telegrafstation.

 

21. Algatan 63

I detta hus från 1790 och 1897 har funnits Ehnbergs Symaskinsaffär, Sven Nilssons cykelaffär och Fribergs Motor- och cykelaffär. Till höger skymtar baksidan på Shells bensintempel som ligger där Karl XII-huset tidigare låg.

 

22. Algatan 67

Torghandeln blomstrade i mitten på 1800-talet och marknadsdagarna utvecklades till folknöje med cirkus och tivoli. Fredagar skulle vara torgdagar, stadgade stadsfullmäktige 1870. Var fjärde onsdag hölls kreatursmarknad och i slutet av oktober Mikaelimarknad. När nya torget, senare Stortorget, anlagts förlorade denna plats sin handelsfunktion. På torget fanns också en allmän vattenpump.

 

23. Vid Heimstaden Förvaltning, Gamla Torget 1 A

Bensintemplet byggdes på den plats där Karl XII-huset och den söder om liggande ladan legat fram till 1931. I samband med grundgrävning för bensinstationen hittades resterna av Gråbrödraklostret från 1267 som tjänade trelleborgarna i 260 år. Därefter blev klosterbyggnaden sockenkyrka och sjukstuga. Bakom gaveln till höger låg en gång stadens första mejeri.

 

24. Vid Klämmans förskola, Algatan 77

Från vänster ligger den 1867 byggda prästgården, numera förskolan Klämman. Nästa hus var ursprungligen en bondgård som beboddes av Hilma Persson. I källaren hade senare Hans Regego sitt skomakeri. Nästa hus i två våningar har hyst Skytts Härads Sparbank, Charlotte Jönssons flickskola, bostäder och Siriusorden. I halvkällaren fanns Fribergs cykelaffär, Burheim & Paulssons Skivbar och Skridskodepån.

 

25. Vid Tandläkare Johan Klang, Gamla Torget 3 E

Husknuten till vänster hör till Advokatahuset där advokaterna Lennart Hansson, Erik A Andersson och Eric Falkner bedrivit sina verksamheter. Huset byggdes 1843 och beboddes i slutet av 1800-talet av Carl Smith. Emil Malms speceri- och bosättningsaffär fanns i mitthuset. I huset till höger hade skräddare A E Telg sin Skrädderi- och Herrekiperingsaffär.

 

26. Vid Evalotts Hårdesign, Norregatan 1-2

Norregatan var en viktig förbindelse från marknadsplatsen vid Gamla Torget och norrut mellan kyrkan och Harald Blåtands trelleborg. Den övergick i höjd med Norra Vallgatan till landsvägen mot Sjörup. I samband med att kyrkan moderniserades 1882 flyttades den närliggande begravningsplatsen till Friheden. Till vänster mynnade Kyrkskolans skolgård mot Norregatan.