Trelleborgarna har sagt sitt
- nu ska idéerna testas

Trelleborgarna ombads lämna idéer till Citysamverkans och Visit Trelleborgs gemensamma projekt Mitt i City, och därpå att rösta på favoritförslagen.
Omröstningen är avslutad och här presenteras de tre idéer som fick flest röster.


Allra flest röster gick till Softa på torget – skapa ett levande Stortorg. Tätt därefter kom Mer återbruk till folket – regelbunden loppis och knalleplatser samt Frostdrömmar – Minivinterland i Stadsparken.
- En perfekt blandning med något för varje säsong. Nu ska vi se till att kvalitetshöja upplevelserna! konstaterar ordförande Erik Lundström, Visit Trelleborg.

Provplatser
För att kunna förverkliga ”Softa på torget – ett levande Stortorg” behöver planeringsarbetet delas upp i två delar.

När det gäller oaser med solstolar kommer det att dyka upp provplatser på Stortorget och andra ställen i city under sommaren, för test och inköp till sommaren 2023.
- Parallellt jobbar vi på med Farmers market och målet är att få fram ett bra koncept som vi förhoppningsvis kan använda i höst, säger cityledare Lotta Wahlqvist, Trelleborg Citysamverkan.

Loppis på gågatan 21 maj
Idén ”Mer återbruk till folket – regelbunden loppis och knalleplatser” ska testas redan den 21 maj då det blir loppis för föreningar och privatpersoner på gågatan samtidigt som Citysamverkan arrangerar Palmsläppet med modevisning på Rådhustorget.
- Återbruk ligger i tiden så det fokuserar vi på först. Som vi uppfattar det önskas en initiativtagare, tydlig inramning och plats under vår och sommar, säger Lotta Wahlqvist.
- Det finns dessutom utrymme för en långsiktig lösning – återbruk året om – som vi ska titta mer på, säger Erik Lundström.

Vinterljus
Styrgruppens förhoppning är att kunna samordna ”Frostdrömmar – minivinterland i Stadsparken” med liknande projekt som ligger i pipeline.
- Ja, här behöver vi tala med Tekniska serviceförvaltningen och ringa in vad vi kan göra med de 400 000 kronor som har öronmärkts till just Mitt i City-projektet, säger Erik Lundström.
- Det vore trevligt om vi kunde inviga vinterljus i Stadsparken samtidigt som vi arrangerar skyltsöndagen den första advent, säger Lotta Wahlqvist.

BAKGRUND Projektet Mitt i City
Trelleborg befinner sig på en spännande utvecklingsresa. Där vill Citysamverkan med Visit Trelleborg att även centrumkärnan utvecklas. Tillsammans är vi säkra på att kommuninvånarna har många goda idéer som kan bidra till att locka fler till ett attraktivt centrum, som i sin tur utvecklar cityhandeln. Därför öronmärks 1 600 000 kronor för att under 2022 förverkliga goda idéer som är genomförbara inom ramen för projektets syfte.

För mer information
Lotta Wahlqvist, cityledare: 0763-184765, info@trelleborgcity.se
Erik Lundström, ordförande i Visit Trelleborg, erik.lundstrom@trelleborg.se