TRELLEBORG CITYSAMVERKAN STYRELSE

Ekonomisk förening
Citysamverkan är en ekonomisk förening som består av en styrelse med representanter från näringslivet, fastighetsägarna och kommunen samt en cityledare som har till ändamål att stödja medlemarnas ekonomiska intressen enligt gällande stadgar genom att

  • främja utveckling, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av Trelleborg som handelsstad,
  • samverka och stärka medlemmarnas utveckling,
  • till följd av expansion av utbud, tillgänglighet, stadsmiljö och byggnader i stadskärnan öka Trelleborgs attraktionskraft,
  • skapa och bjuda in till arrangemang och upplevelser som stödjer den lokala handeln och genererar trafik till handelsplats Trelleborg
​​​
För mer information om Citysamverkans uppdrag, senaste årsredovisningen med verksamhetsberättelse 2022 samt Handelsplats Trelleborg - klicka HÄR.

Ordförande
Erik Lundström, Direkten Entré
Ledamöter
Frans Hellstrand, Asks Färg (kassör)
Anna Ramsby, Systrar & Bönor
Marcus Ohlsson, Algatan Fastighets AB
Markus Andersson, Intersport
Mats Linderholm, förvaltningschef, Trelleborgs kommun
Petra Strandberg, Visit Trelleborg
Suppleanter
Caroline Gustafsson, Art & Crafts
Kristoffer Tonning, stadsmiljöchef, Trelleborgs kommun
Adjungerad
Lotta Wahlqvist, cityledare, Trelleborg Citysamverkan
Valberedningen
Bengt Nilsson, Alsingevallen
Bengt Roskvist, Roskvist Guld
Patrik Liljegren, Nilpat