Ny webbshop ska få fler att handla i Trelleborg

Trelleborgs kommun och Citysamverkan har tillsammans lanserat en lokal webbshop för att stötta butiker, restauranger och serviceföretag i kommunen. Handlaitrelleborg.se är namnet på plattformen och ska ses som ett komplement till de fysiska verksamheterna.

Satsningen på en lokal webbshop började som en del i de näringslivsåtgärder som Trelleborgs kommun satt in under pandemin, men är också tänkt att stötta företagen i den digitala utvecklingen som sker inom handeln.

Finansierar projektet
Trelleborgs kommun finansierar projektet under tolv månader och står för startkostnaden för e-handelsplattformen, medan Citysamverkan projektleder arbetet.
– Grunden i det här projektet är att det är en pandemiåtgärd, men den hjälper också små och medelstora verksamheter i Trelleborg att tillmötesgå trelleborgarnas förändrade konsumtionsvanor och servicekrav från nu och i framtiden, säger Lotta Wahlqvist på Trelleborg Citysamverkan.

En viktig faktor
Samarbetet kring webbshoppen har pågått sedan 2021 och tar sin utgångspunkt i kommunens och Citysamverkans gemensamma arbete för Trelleborg som en attraktiv plats att verka och bo på.
– E-handel är en allt viktigare faktor en verksamhets konkurrenskraft och överlevnad. Genom denna satsning hoppas vi kunna stötta de lokala handels- och serviceföretagen, att sidan växer sig stark och att både säljare och köpare hittar hit, säger Zouhair Arabi-Eter, chef för avdelningen näringsliv i Trelleborg.

Kostnadsfritt första året
Under webbshoppens första tolv månader är det kostnadsfritt för alla verksamheter i kommunen att ansluta sig. Trelleborgs kommun står för årskostnaden och Citysamverkan tar ingen avgift för administrationen.
– I dagsläget har vi ett 30-tal företag i webbshoppen, men välkomnar alla verksamheter i kommunen att synas i Trelleborgs digitala skyltfönster! På handlaitrelleborg.se presenterar vi varor, smakställen, service och tjänster för både trelleborgare och besökare som vill ha koll på utbudet i Trelleborg, säger Lotta Wahlqvist.

Här finns webbshoppen, klicka på länken: www.handlaitrelleborg.se