Årets Butik: Signum!

Motiveringen lyder: "Att förvalta ett 92-årigt arv och förädla det utifrån egna visioner mitt i en pandemi är ingen lätt uppgift. Ola Svensson har visat att det går.

Med varierande kollektioner, alltid vänligt bemötande och god service tilltalar butiken så väl den trogna kundkretsen som yngre generationer.

Tillsammans med sin personal utvecklar Ola sina verksamheter
Signum Modehus och Signum Workwear för framtiden.

Familjeföretaget har stor betydelse i cityhandelns historia, vilket Ola är väl medveten om. Men det är med tidsenlig teknik och modernt företagande som han ödmjukt driver sitt arv vidare.
"

Övriga finalister var Home Mix och Puls som fick hedersomnämnanden.

De röstades fram av allmänheten och en oberoende jury som tog särskilt hänsyn till fyra kriterier: Service, lokalt engagemang, utbud samt tillgänglighet.

Totalt 58 butiker som är medlemmar i Trelleborg Citysamverkan nominerades.