Om du vill meddela Trelleborg Citysamverkan något, komma med förslag eller har synpunkter går det bra att fylla i formuläret nedan.

Bedriver du verksamhet i Trelleborg och vill bli medlem? Välkommen att kontakta cityledare Lotta Wahlqvist för mer information. Du når henne på 0763-18 47 65, info@trelleborgcity.se.

Detta är en del av medlemskapet

 • Verksamheten ansluts till Citykortet inklusive administration, support och marknadsföring. Syftet med presentkortet är att knyta konsumenterna tätare till oss och att pengarna stannar i kommunen. Under 2021 sålde (laddade) vi Citykort för 6 miljoner kronor*, 2022 för 3,5 miljoner kronor. Och det handlades för 5 miljoner kronor via Citykorten under 2022 – hos de anslutna verksamheterna.
  *Att notera: 2021 köpte Trelleborgs kommun Citykort till alla anställda vid två tillfällen.
  * 2023 års siffror presenteras senast i februari 2024.
 • Verksamheten ingår i de gemensamma strategiska marknadsföringsplanerna och uppmärksammas i Citysamverkans olika informationskanaler.
 • Verksamheten kvalificeras automatiskt till en av kategorierna Årets Butik, Årets Smakställe och Årets Serviceföretag. Omröstning och prisutdelning arrangeras en gång om året.
 • Du lägesuppdateras kontinuerligt, får förhandsinformation och erbjuds deltagande i arrangemang som Citysamverkan planerar och genomför.
 • Du ges möjlighet till nära samarbeten mellan fastighetsägare, andra medlemmar och Trelleborgs kommun.
 • Du informeras om och kan påverka ärenden som öppettider, belysning, skyltning, trygghet, anpassning och övriga tillgänglighetsfrågor.
 • Du inbjuds till medlemsmöten, nätverksträffar och kompetensutveckling.

Handelsplats Trelleborg
Citysamverkan verkar för att ge besökare och konsumenter många upplevelser och brett utbud av varor och tjänster. Vi arbetar för en levande och välkomnande handelsplats med stadens attraktionsvärde och köpkraft i fokus.

Våra medlemmar finns runt om i kommunen; i city, på sydkusten och Söderslätt. Föreningen värnar och synliggör medlemmarnas intressen. Alla näringsidkare och företag med lokala verksamheter inom kategorierna Butik, Smakställe och Serviceföretag kan bli medlemmar.

Tillsammans med Trelleborgs kommun skapar vi gemenskap och utvecklar våra möjligheter.

Ekonomisk förening
Citysamverkan är en ekonomisk förening som består av en styrelse med representanter från näringslivet, fastighetsägarna och kommunen samt en cityledare som har till ändamål att stödja medlemmarnas ekonomiska intressen enligt gällande stadgar genom att
 
 • främja utveckling, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av Trelleborg som handelsstad,
 • samverka och stärka medlemmarnas utveckling,
 • till följd av expansion av utbud, tillgänglighet, stadsmiljö och byggnader i stadskärnan öka Trelleborgs attraktionskraft,
 •  skapa och bjuda in till arrangemang och upplevelser som stödjer den lokala handeln och genererar trafik till handelsplats Trelleborg.
 
Cityledaren
Cityledaren förbereder och verkställer styrelsebeslut, arbetar innovativt och finns nära till hands för råd och stöd. Cityledaren är medlemmarnas språkrör och direkta länk till beslutsfattare och samarbetspartners.
 
Grundidé
Citysamverkan bildades 2008 och grundidén är att kommunen, näringslivet och fastighetsägarna ska i samarbete få besökare och konsumenter att komma oftare, stanna längre och utnyttja handelsplats Trelleborgs alla fördelar.
 
Därför är det viktigt att arbeta aktivt för en levande stadskärna
Attraktiva städer genererar positiva effekter för hela kommunen och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring.

Citykortet
Information om Citykortet finns att läsa här: KLICKA.
 
Medlems- och serviceavgifter
Kostnaden för ett medlemskap är 200 kronor per år, därtill beräknas en serviceavgift utifrån den enskilda verksamhetens läge och omsättning.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig!