Trelleborg utmärker sig
- bryter trenden

Enligt Cityindex, som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna och som presenterades den 29 oktober 2020, ökade den totala omsättningen i Trelleborgs stadskärna med 2,4 procent under 2019.

Starkare
För de allra flesta branscher har utvecklingen varit starkare i Trelleborg än i jämförbara städer. Den bransch som hade störst tillväxt var modehandeln, medan det var betydligt tuffare för kommersiell service.

Unikt
Modehandeln har generellt haft det svårt i landets stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Men, Trelleborg bryter den trenden och ökade sin omsättning med 6,1 procent.
- Det är glädjande att se Trelleborgs positiva utveckling. Trelleborg utmärker sig genom att gå emot rikstrenden och öka omsättningen inom modehandeln med hela 6,1%, vilket är unikt, säger Joakim Lindström från Fastighetsägarna.

Läs hela pressmeddelandet med kommentarer från Zouhair Arabi-Eter, avdelningschef Näringsliv, Trelleborgs kommun, och cityledare Lotta Wahlqvist, Citysamverkan, HÄR.