Medlemsboom efter pandemiåtgärd

Medlemsantalet i Citysamverkan har ökat konstant sedan 2017. Då noterades 89 medlemmar i verksamhetsberättelsen. Vid årsskiftet 2020/2021 konstaterades 148.
- En ökning som jag givetvis är mycket stolt över eftersom den är ett bevis på enträget arbete, säger cityledare Lotta Wahlqvist.

När kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, i våras beslöt sig för att efterskänka medlemsavgifterna till Citysamverkans befintliga medlemmar öppnade det upp för kostnadsfritt medlemskap året ut.
- Vi räknade med att intresset för att ansluta sig till Citykortet, vilket kräver medlemskap i Citysamverkan, skulle öka. Men att pandemiåtgärden skulle resultera i en medlemsboom anade ingen av oss.

Mellan den 15 april och 30 september har Lotta Wahlqvist välkomnat 36 nya medlemmar. Av dem har 19 anslutits till Citykortet.
- Och nästa vecka blir det ytterligare tre.

Hon är övertygad om att uppsvinget beror på kommunens arbete och vilja att stödja det lokala näringslivet under pandemin.
- Ja, vi har samarbetat bra hela vägen. Lyhördheten och förståelsen har funnits där sedan dag ett. Så, Citysamverkans styrelse och jag passar på att tacka enhet Näringsliv, kommunledningen och KSAU. Även beslutet att köpa Citykort till kommunens anställda har betytt mycket för många verksamheter.

För medlemslistan i sin helhet, klicka HÄR.