Så användes Citykorten 2020

Hem- & fritidsvaror: 1 012 287 kr
Dagligvaror: 674 670 kronor
Beklädnadsvaror: 580 682 kr
Restaurang/kafé: 246 786 kr
Komersiell service: 92 591 kr
Offentlig service (Trelleborgs kommun): 5 156 kr
Sällanköpsvaror: 408 kr
Hotell: 1 300 kr

Totalt kronor 2020: 2 163 658 kr
Totalt transaktioner 2020: 9 985 st
*Branschindelning enligt HUI och Cityindex

Dagligvaror
Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror med mera samt systembolag.

Sällanköpsvaror
Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad samt hem- och fritidsvaror.

Beklädnadsvaror
Kläder, skor, väskor och accessoarer.

Hem- & fritidsvaror
Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn- och byggvaror och heminredning. I hem- och fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson. Vidare ingår apotek i denna kategori.

Restaurang
Restauranger, caféer och dylikt. Catering- och barverksamheter ingår ej i kartläggningen.

Hotell
Hotell (inklusive restaurang där det förekommer), vandrarhem, stugbyar, campingplatser och konferensanläggningar med boende.

Kommersiell service
Kommersiell service är tjänster som säljs av företag till konsumenter och vanliga exempel är gym, biografer och frisörer. Tjänsten ska i regel säljas och konsumeras på samma plats.

Offentlig service som inte har ett kommersiellt fokus separeras från kommersiell service.

Kommersiell service utgörs av tjänster som återfinns på samma platser och i liknande sammanhang som detaljhandel och restaurang. Med anledning av detta ska kommersiell service avgränsas på liknande sätt som dessa.

Verksamheter enligt nedan som är kopplade till fastigheter, finansiella tjänster, utbildning och så vidare räknas ej till kommersiell service. Kännetecknande för kommersiell service är att:
1. Det fysiska försäljningsstället är lokaliserat på samma typ av plats som butiker och restauranger.
2. Verksamheten är vinstdrivande.
3. Verksamheten bedrivs av näringsidkare av något slag.

Trelleborg 7 april 2021
Lotta Wahlqvist, cityledare